HOME ZANGERS DIRIGENTEN AGENDA CD'S VRIENDEN & SPONSOREN CONTACT

Eén is er

01   Psalm 68 10 en 16 02   Kom in mijn hart 03   Elk uur, elk ogenblik 04   More love to Thee, o Christ 05   Hoe groot zijt Gij 06   Orgelimprovisatie: op bergen en in dalen 07   Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw 08   Hoe de storm zijn krachten spant 09   Pianoimprovisatie; Pslam 86 10   Hes the Lily of the Valley 11   Roll, Jordan roll 12   Abba Vader, U alleen 13   Orgelimprovisatie: Voorwaarts Christenstrijders 14   Als ik het wondre kruis aanschouw 15   Stilte over alle landen 16   The Banner of the Cross o.l.v. Gerwin van der Plaats, Marco den Toom - orgel, Kees Alers - Fluit, Piet Baarssen - bariton, Alice Baarssen - mezzosopraan Prijs: € 15,-  (excl. verzendkosten)

Ik hou van Holland

01  Komt nu met zang 02  Voor Neêrland een lied 03  In ’t groene dal 04  Naastenliefde 05  Op de grote stille heide 06  Holland ze zeggen 07  Twee voerlui - Een karretje 08  Wij leven vrij, wij leven blij 09  Merck toch hoe sterck 10  Piet Hein 11  In ’t groene dal, in ’t stille dal 12  Ik hou van Holland 13  Mijn Nederland 14  De waldhoorn 15  Ferme jongens, stoere knapen 16  Oranje Boven! - Oud-Hollandse Rapsodie 17  De zon schijnt in mijn ziel vandaag 18  Gebed om vrede 19  O Heer, die daar des hemels tente spreidt 20  Neêrland en Oranje 21  Bede 22  Wilhelmus van Nassouwe - Bede uit Psalm 134 Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats, Maurice van Dijk - trompet, Minne Veldman - orgel en Jaco van Houselt - tenor. Overige nummers door: Chr. Gem. Zangvereniging Jubilate Deo uit Woudenberg, Chr. Jongerenkoor Con Amore, Kamper Mannenkoor D.E.V., en Chr. Mannenkoor Staphorst. Prijs: € 10,- (excl. verzendkosten)

Samen (Jan Loosman, tenor)

01   Jezus is wachten o zondaar op u 02   Psalm 141 ; 1, 2 en 3 03   Vrede als waterstromen 04   Piano - improvisatie over Psalm 86 05   Veilig in Jezus armen 06   Een pelgrim ben ik hier op aard 07   Psalm 103 : 2, 7 en 9 08   Abba vader, U alleen 09   Jezus, ga ons voor 10   Geef de Heiland t roer in handen 11   Psalm 123 12   Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw 13   Orgel - improvisatie over Psalm 100 14   Vol verwachting blijf ik uitzien 15   Als uw leven is gedaan Jan Loosman, tenor Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' o.l.v. Louwe Kramer Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats Piet Baarssen, bariton Harm Hoeve, orgel Gerwin van der Plaats, vleugel en algehele leiding (uitgezonderd track 6 en 14) Prijs: € 15,-  (excl. verzendkosten)

Ja, ‘k geloof.... (Jan Loosman, tenor)

01   ‘k Heb geloofd en daarom zing ik 02   Vader, ik aanbid U 03   ‘t Scheepke onder Jezus’ hoede 04   Orgelimprovisatie “God is getrouw” 05   ‘t Zij vreugde mijn deel is 06   Eén naam is onze hope 07   Als ‘t bazuingeschal des Heeren klinkt 08   Leer mij Uw weg, o Heer 09   Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 10 10   O eeuw’ge Vader, sterk in macht 11   Heer! ik hoor van rijke zegen 12   Het ruwhouten kruis 13   Orgelimprovisatie “Prijs de Heer met blijde galmen” 14   Alwetend Vader 15   Psalm 107 vers 12, 15 en 16 16   Leg maar stil je hand in Zijn handen 17   Hoor, ‘t moet des Herders stemme zijn Jan Loosman, tenor Jaco van Houselt, tenor Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats Kleinkoor “Musica Religiosa” o.l.v. Gerwin van der Plaats Duo van Dijk, trompet Pieter Heykoop, orgel Prijs: € 15,-  (excl. verzendkosten)
© Stichting het Urker Mannenkwartet
CD'S