Eén is er (2011)

01 Psalm 68 10 en 16 02 Kom in mijn hart 03 Elk uur, elk ogenblik 04 More love to Thee, o Christ 05 Hoe groot zijt Gij 06 Orgelimprovisatie: op bergen en in dalen 07 Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw 08 Hoe de storm zijn krachten spant 09 Pianoimprovisatie; Pslam 86 10 Hes the Lily of the Valley 11 Roll, Jordan roll 12 Abba Vader, U alleen 13 Orgelimprovisatie: Voorwaarts Christenstrijders 14 Als ik het wondre kruis aanschouw 15 Stilte over alle landen 16 The Banner of the Cross o.l.v. Gerwin van der Plaats Marco den Toom - orgel Kees Alers - Fluit Piet Baarssen - bariton Alice Baarssen - mezzosopraan UITVERKOCHT

Ik hou van Holland (2013)

01 Komt nu met zang 02 Voor Neêrland een lied 03 In ’t groene dal 04 Naastenliefde 05 Op de grote stille heide 06 Holland ze zeggen 07 Twee voerlui - Een karretje 08 Wij leven vrij, wij leven blij 09 Merck toch hoe sterck 10 Piet Hein 11 In ’t groene dal, in ’t stille dal 12 Ik hou van Holland 13 Mijn Nederland 14 De waldhoorn 15 Ferme jongens, stoere knapen 16 Oranje Boven! - Oud-Hollandse Rapsodie 17 De zon schijnt in mijn ziel vandaag 18 Gebed om vrede 19 O Heer, die daar des hemels tente spreidt 20 Neêrland en Oranje 21 Bede 22 Wilhelmus van Nassouwe - Bede uit Psalm 134 Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats Maurice van Dijk - trompet, Minne Veldman - orgel en Jaco van Houselt - tenor. Overige nummers door: Chr. Gem. Zangvereniging Jubilate Deo uit Woudenberg, Chr. Jongerenkoor Con Amore, Kamper Mannenkoor D.E.V., en Chr. Mannenkoor Staphorst. Prijs: € 5,- (excl. verzendkosten)

In Concert (2017)

01 Naastenliefde 02 Abba Vader, U alleen 03 Vader, ik aanbid U 04 Zie ons wachten aan de stromen 05 De zon schijnt in mijn ziel vandaag 06 Rust mijn ziel, uw God is Koning (orgelimprovisatie) 07 Verootmoediging 08 Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 10 09 Hoe groot zijt Gij 10 O Heer, die daar des hemels tente spreidt 11 Als ’t bazuingeschal des Heeren klinkt 12 orgelimprovisatie ‘Rust mijn ziel, uw God is Koning’ 13 Hawa Naquila 14 He’s the Lily of the Valley 15 Dry Bones 16 Hand me down my Silver Trumpet Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats, Opnamen vanuit diverse kerken in Nederland. Marco den Toom, Pieter Heykoop & Minne Veldman, orgel Maurice van Dijk, trompet - Lydia van Mourik, fluit Martion de Greef, slagwerk Gerwin van der Plaats, piano & orgel Prijs: € 5,- (excl. verzendkosten)

Spreek mij aan als Uw kind (2018)

01 Psalm 124 vers 1 en 4 02 Gebed om genade 03 Nader, nog nader, Heer, dicht aan Uw zij 04 ’t Zij vreugde mijn deel is 05 Tel uw zegeningen 06 Orgelimprovisatie over ‘Machtig God, sterke Rots’ 07 Zoekt eerst het koninkrijk van God 08 Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde 09 Melodie d’amour (instrumentaal) 10 Kom naar huis 11 Zie ons wachten aan de stromen 12 Zing van Zijn trouw, zo wonderbaar 13 Orgelimprovisatie over ‘Neem Heer mijn beide handen’ 14 Denk aan mij (Als ik een kruis moet dragen) 15 Dierb’re Heiland, mijn Verlosser 16 Hou mij vast, spreek mij aan als Uw kind 17 Psalm 79 vers 4 en 7 Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats, Bastiaan Stolk - orgel Evelyn Heuvelmans - hobo Clara de Vries - sopraan en solo’s van de zangers van het UMK Gerwin van der Plaats, piano Prijs: € 5,- (excl. verzendkosten)

Samen (Jan Loosman, tenor)

01 Jezus is wachten o zondaar op u 02 Psalm 141 ; 1, 2 en 3 03 Vrede als waterstromen 04 Piano - improvisatie over Psalm 86 05 Veilig in Jezus armen 06 Een pelgrim ben ik hier op aard 07 Psalm 103 : 2, 7 en 9 08 Abba vader, U alleen 09 Jezus, ga ons voor 10 Geef de Heiland t roer in handen 11 Psalm 123 12 Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw 13 Orgel - improvisatie over Psalm 100 14 Vol verwachting blijf ik uitzien 15 Als uw leven is gedaan Jan Loosman, tenor Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' o.l.v. Louwe Kramer Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats Piet Baarssen, bariton Harm Hoeve, orgel Gerwin van der Plaats, vleugel en algehele leiding (uitgezonderd track 6 en 14) Prijs: € 5,- (excl. verzendkosten)

Ja, ‘k geloof.... (Jan Loosman, tenor)

01 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik 02 Vader, ik aanbid U 03 ‘t Scheepke onder Jezus’ hoede 04 Orgelimprovisatie “God is getrouw” 05 ‘t Zij vreugde mijn deel is 06 Eén naam is onze hope 07 Als ‘t bazuingeschal des Heeren klinkt 08 Leer mij Uw weg, o Heer 09 Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 10 10 O eeuw’ge Vader, sterk in macht 11 Heer! ik hoor van rijke zegen 12 Het ruwhouten kruis 13 Orgelimprovisatie “Prijs de Heer met blijde galmen” 14 Alwetend Vader 15 Psalm 107 vers 12, 15 en 16 16 Leg maar stil je hand in Zijn handen 17 Hoor, ‘t moet des Herders stemme zijn Jan Loosman, tenor Jaco van Houselt, tenor Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats Kleinkoor “Musica Religiosa” o.l.v. Gerwin van der Plaats Duo van Dijk, trompet Pieter Heykoop, orgel Prijs: € 5,- (excl. verzendkosten)
© Stichting het Urker Mannenkwartet